Languages

English            فارسی            Français            Deutsch

فراخوان - Proclamation

فراخوان خانواده‌های دانشجویان دستگیر شده مراسم 16 آذر سال 86
درموج دستگیری های بی‌سابقه‌ی دانشجویی در آستانه‌ی روز 16 آذر(روز دانشجو) بیش از 30 تن از دانشجویان آزادی‌خواه و برابری‌طلب دانشگاه‌های سراسرکشور بازداشت شده‌اند. شگفت این که 16 آذر که نماد مبارزه با رژیم وابسته‌ی شاهنشاهی و سلطه‌ی بیگانه بوده است از سوی جمهوری اسلامی نیز تحمّل نمی‌شود. آن چه امسال در روز دانشجو روی داد، تکرار همان صحنه‌هایی است که رژیم گذشته هر ساله در برخورد با جنبش دانشجویی ایجاد می‌کرد. گرامی‌داشت روز دانشجو سنت پنجاه و چند ساله‌ی جنبش دانشجویی ایران است و دانشجویانی که امسال به اتّهام برگزاری مراسمی ، با محوریت مخالفت با جنگ و تحریم، بازداشت شده‌اند در زمره‌ی شریف‌ترین فرزندان این آب و خاک‌اند. ما خواهان آزادی سریع و بی قید و شرط فرزندان اسیر خود هستیم.
کمیته‌ی پی جوی آزادی دانشجویان دربند

لیست اسامی امضا کنندگان فراخوان

*برای امضای این فراخوان نام خود را به آدرس seeking.committee@gmail.com بفرستید

Proclamation of the arrests on the University Students’ Day
On the threshold of the 16th of Azar (December 7) the University Students’ Day in Iran, more than 30 “Equality and Freedom-seeking Students” have been arrested. Surprisingly, 16th of Azar – the symbol of the struggle against dictatorship of the ex-imperial regime – is not tolerated by the Islamic Government either.What has happened during this ceremony – the main pivot of which was the opposition to war and sanction – is the repetition of the same scenes of the previous government.The commemoration of the University Students’ Day is the tradition of more than 50 years and the ones who have been arrested this year are the most honest children of our country. We want the unconditional and immediate release of our captivated students.
Seeking Committee for the Freedom of the University Students
to sign the petition send an email to the following address : seeking.committee@gmail.com *
Appel
Au seuil du 16 Azar (le 7 décembre), journée de commémoration des mouvements étudiants en Iran, plus de 30 activistes étudiants intitulés "partisans de l'égalité et la liberté" ont été arrêtés. Fait surprenant, 16 Azar, le symbole de la lutte contre la dictature impérial, n'est pas toléré par le gouvernement islamique non plus. Ce qui s'est-il passé au cours de cette cérémonie est la répétition des mêmes scènes de répressions qu'au temps de l'ancien régime. La commémoration de la journée des mouvements étudiants est une tradition de plus de 50 ans chez les libertaires de notre pays et ceux qui ont été arrêtés cette année sont les enfants les plus honnêtes de celles-ci. Nous demandons la libération immédiate et inconditionnelle de nos étudiants captivés.
Comité pour la libération des étudiants emprisonnés.
Signer la pétition en envoyant un mail à : seeking.committee@gmail.com

Familien der wegen Studententag am 07.12.2007 verhafteten Studenten biten um Unterstüzung
Vor dem Studnetentag am 07.12 sind über 30 Studenten, die für Freiheit und Gelichheit kämpfen, überall in Iran und während beispielosen Aktionen der Sicherheitskräfte, verhaftet worden.
Unglaublich! Der Studenttag, ein Symbol der Kampfes gegen das Schah-Regime, wird von der Islamischen Republik nicht geduldet!
Die Aktionen gegen die Studenten in diesem Jahr sind Widerholungen der Razzien gegen Studenten in der Schah Zeit.
Sie über 50 Jahren wird dieser Tag in Iran gefeirt. Die in diesem Jahr verhafteten Studenten wollten Versammlungen veranstalten und ihre Ablehnung gegen “Krieg und Sanctionen“ laut machen.
Sie gehören zu den ehrlichsten Kinder dieses Landes.
Wir verlangen die baldige und bedingslose Freilassung unserer inhaftierten Kinder.
freilassungsuchende Kommittee für verhaftete Studenten
Um diese Liste unter zu schreiben,Schiken Sie eine E-mail an : seeking.committee@gmail.com

نامه ی مادر ایلناز جمشیدی

51 روز گذشت. ایلناز آزاد شد. اکنون روبروی من نشسته. آخرین تلاشمان را می کنیم که خوشحال باشیم. اما گاهی گریه می کنیم. گاهی می خندیم. نگهبان همدیگر شدیم که یکی نرود جای خلوتی گیر بیاورد و گریه کند. ما خانواده ی پرجمعیتی هستیم. از هر چه حرف می زنیم در آخر به این موضوع ختم می شود: ایلناز . او بی تاب است. در جمع راحت نیست. اگر تنها هم باشد فوری به گریه می افتد. نمی دانم چه خواهد شد. آیا من به عنوان مادر خانواده چقدر تاب خواهم آورد تا بتوانم هر کدام را به شکلی وادار به صبر و مقاومت در مقابل حوادث روزگار و فراز و نشیب های زندگی کنم. گفتنش راحت است اما وقتی در مقابل موضوع قرار می گیری دل شیر می خواهد که بار غم کشد...
عزیزان خواننده من نسرین عبداللهی موسوی مادر ایلناز جمشیدی از تمام عزیزانی که در هر مکان و جایی که ما را یاری، همراهی و همدلی کردند و با حسن نیت تسلی دهنده ی ما در زمان مشکلات مان بودند صمیمانه سپاسگذارم و امیدوارم و آرزو می کنم هر چه سریعتر روزی بیاید که اوین و اوین ها در سراسر دنیا مکانی برای کسب علم و دانش و جایگاهی برای صلح و دوستی باشد.

۱ نظر:

شیردل گفت...

خواهش می شود-سانسور نکنید!-
ایلناز ها ستاره های درخشان و پرفروغ در آسمان لایتناهی مبارزات پر افتخار مردم ایران می باشند و در قلب صد ها میلیون انسان در سرتاسر جهان جای دارند.
نمی دانم این نامه را چگونه آغاز کنم . سخت خوشحال همراه با گریه شادی و گاهی متاثر به خاطر همه یاران که هنوز آزاد نشده اند. سایت " کمیته ی پی جویی آزادی دانشجویان در بند – وبلاگ خانواده ها " سایتی است مانوس من و هر روز ده ها بار به آن سرمی زنم . من مقیم آلمان هستم و عشق فراوان به دانشجویان مبارز دارم. تا آنجا که در توان داشتم و با کمک یاران برای آزادی دانشجویان در بند تلاش کردیم. از دانشجویان تا استادان دانشگاه ها ، از دانش آموزان دبیرستانها تا معلمین از حمایت و همبستگی صمیمانه ای آنان برای شما برخوردار گشتیم. و صبحگاه های بسیاری در در ورودی کارخانه فورد که اولین شیفت صبحگاهی آغاز می گشت ، همراه با شخصیت های برجسته با مقام و فروتن اجتماعی از جنبش چپ ( حقوق دان معروف ، دو استاد دانشگاه ، سه پزشک و دو چهره برجسته و مترقی ژرنالیست)، دست به جمع آوری امضاء زده و با کارگران و مخصوصا کارگران جوان گفتگو داشتیم. اخبار دستگیری ها را به صورت روزنامه صبحگاهی در آورده و در میان آنان پخش می نمودیم . خواست و اهداف دانشجویان را به عابرین و مسافرین در زیر زمین مترو و در مترو توضیح داده و در کنار آنان نشسته و با حوصله فراوان برای انسانهای با قلب پاک توضیح می دادیم. در همه جا ، در دانشگاه ، در مترو ، در ایستگاه راه آهن و ... عکس خندان گلناز چشمان مردم را خیره می کرد و بسیاری از آنان از ما سئوال می نمودند که چه اتفاقی افتاده است ، برای آنان شرح می دادیم.
100 ها آکسیون ، میتینگ ، جلسه سخنرانی، کنسرت برای همبستگی با دانشجویان و مخصوصا برای ایلناز در نقاط مختلف دنیا برگزار شد. و شاعران ، نقاشان و آهنگ سازان به ستایش حماسه مبارزه دانشجویان پرداختند.
ایلناز عزیز و مادر مهربانش و دیگر یاران دستگیر شده و اعضای خانواده های آنان تنها نبوده و نیستند. چشمان جهانی نگران حال رفقای دستگیر شده بوده و صدای وسیع اعتراضات بر علیه دستگیری آنان بلند شده و همچنان ادامه دارد.
امروز در عصر اینترنت می باشیم و همه از وضع یکدیگر مطلع می باشیم و اخبار دستگیری در بعد از ظهر 13 آذر همراه عکس ، صدا و ویدئو در سرتاسر دنیا مخابره و پخش گردید.
در انتظار آزادی تمام یاران ثانیه شماری می کنیم و تا آخرین لحظه در امر تلاش برای آزادی آنان کوتاهی نخواهیم نمود.