Languages

English            فارسی            Français            Deutsch

فراخوان - Proclamation

فراخوان خانواده‌های دانشجویان دستگیر شده مراسم 16 آذر سال 86
درموج دستگیری های بی‌سابقه‌ی دانشجویی در آستانه‌ی روز 16 آذر(روز دانشجو) بیش از 30 تن از دانشجویان آزادی‌خواه و برابری‌طلب دانشگاه‌های سراسرکشور بازداشت شده‌اند. شگفت این که 16 آذر که نماد مبارزه با رژیم وابسته‌ی شاهنشاهی و سلطه‌ی بیگانه بوده است از سوی جمهوری اسلامی نیز تحمّل نمی‌شود. آن چه امسال در روز دانشجو روی داد، تکرار همان صحنه‌هایی است که رژیم گذشته هر ساله در برخورد با جنبش دانشجویی ایجاد می‌کرد. گرامی‌داشت روز دانشجو سنت پنجاه و چند ساله‌ی جنبش دانشجویی ایران است و دانشجویانی که امسال به اتّهام برگزاری مراسمی ، با محوریت مخالفت با جنگ و تحریم، بازداشت شده‌اند در زمره‌ی شریف‌ترین فرزندان این آب و خاک‌اند. ما خواهان آزادی سریع و بی قید و شرط فرزندان اسیر خود هستیم.
کمیته‌ی پی جوی آزادی دانشجویان دربند

لیست اسامی امضا کنندگان فراخوان

*برای امضای این فراخوان نام خود را به آدرس seeking.committee@gmail.com بفرستید

Proclamation of the arrests on the University Students’ Day
On the threshold of the 16th of Azar (December 7) the University Students’ Day in Iran, more than 30 “Equality and Freedom-seeking Students” have been arrested. Surprisingly, 16th of Azar – the symbol of the struggle against dictatorship of the ex-imperial regime – is not tolerated by the Islamic Government either.What has happened during this ceremony – the main pivot of which was the opposition to war and sanction – is the repetition of the same scenes of the previous government.The commemoration of the University Students’ Day is the tradition of more than 50 years and the ones who have been arrested this year are the most honest children of our country. We want the unconditional and immediate release of our captivated students.
Seeking Committee for the Freedom of the University Students
to sign the petition send an email to the following address : seeking.committee@gmail.com *
Appel
Au seuil du 16 Azar (le 7 décembre), journée de commémoration des mouvements étudiants en Iran, plus de 30 activistes étudiants intitulés "partisans de l'égalité et la liberté" ont été arrêtés. Fait surprenant, 16 Azar, le symbole de la lutte contre la dictature impérial, n'est pas toléré par le gouvernement islamique non plus. Ce qui s'est-il passé au cours de cette cérémonie est la répétition des mêmes scènes de répressions qu'au temps de l'ancien régime. La commémoration de la journée des mouvements étudiants est une tradition de plus de 50 ans chez les libertaires de notre pays et ceux qui ont été arrêtés cette année sont les enfants les plus honnêtes de celles-ci. Nous demandons la libération immédiate et inconditionnelle de nos étudiants captivés.
Comité pour la libération des étudiants emprisonnés.
Signer la pétition en envoyant un mail à : seeking.committee@gmail.com

Familien der wegen Studententag am 07.12.2007 verhafteten Studenten biten um Unterstüzung
Vor dem Studnetentag am 07.12 sind über 30 Studenten, die für Freiheit und Gelichheit kämpfen, überall in Iran und während beispielosen Aktionen der Sicherheitskräfte, verhaftet worden.
Unglaublich! Der Studenttag, ein Symbol der Kampfes gegen das Schah-Regime, wird von der Islamischen Republik nicht geduldet!
Die Aktionen gegen die Studenten in diesem Jahr sind Widerholungen der Razzien gegen Studenten in der Schah Zeit.
Sie über 50 Jahren wird dieser Tag in Iran gefeirt. Die in diesem Jahr verhafteten Studenten wollten Versammlungen veranstalten und ihre Ablehnung gegen “Krieg und Sanctionen“ laut machen.
Sie gehören zu den ehrlichsten Kinder dieses Landes.
Wir verlangen die baldige und bedingslose Freilassung unserer inhaftierten Kinder.
freilassungsuchende Kommittee für verhaftete Studenten
Um diese Liste unter zu schreiben,Schiken Sie eine E-mail an : seeking.committee@gmail.com

گزارش شماره 19 از اقدامات خانواده ها

امروز یکشنبه 23/10/86 خانواده های دانشجویان دربند برای گرفتن پاسخ نامه جمعی خود که هفته گذشته به دادستان کل استان تهران داده بودند به دادسرای عمومی و دادگاه های انقلاب رفتند. خانواده ها بعد از چند ساعت معطلی نزد آقای مرتضوی خوانده شدند. در آنجا از خانواده ها خواسته شده که یک یا دو نماینده بفرستند تا به نزد آقای مرتضوی بروند. با اصرار خانواده ها 5 نفر به داخل فرستاده شدند. پس از مدتی سایرین هم موفق شدند که به دفتر آقای مرتضوی وارد شوند. وی باب صحبت را با خوش و بش با خانواده ها آغاز کرده و از حاضران پرسیده است که از کجا آمده اند. از آنهایی که از شهرستان آمده بودند پرسیده که در این مدت کجا می مانند. و به آنهایی که ساکن تهران یا کرج بوده اند گفته که خوب راه شما که دور نیست!!
پس از آن آقای مرتضوی از خانواده ها خواسته است که نماینده آنها خواسته شان را بگوید. یکی از خانواده ها به نمایندگی شروع به صحبت کرده و گفته است که آنها خانواده های دانشجویان بازداشت شده در رابطه با مراسم 16 آذر اند و تا کنون وبا گذشت بیش از 40 روز از بازداشت ها هنوز هیچ خبر مشخصی از فرزندان خود ندارند؛ در این لحظه سایر خانواده ها هم با نماینده خود همصدا شده اند و ناراحتی خود را از این وضعیت بلاتکلیفی و بی خبری اعلام کرده اند. در این لحظه آقای مرتضوی از آنها خواسته که همه با هم صحبت نکنند و درعوض هر کس خود را معرفی کند و بگوید که چه کسی از افراد خانواده اش بازداشت است و کی و چگونه بازداشت شده است. خانواده ها نیز به ناچار تک تک خود را معرفی کرده و توضیحاتی دادند.
در همین حین خانواده ها خواستار اعلام نتیجه نامه ی هفته گذشته خود شده اند. اما آقای مرتضوی در پاسخ گفته است که این نامه به درد نمی خورد. در زیر این نامه 32 اسم هست اما شما فقط 12 نفرید. خانواده ها نیز در پاسخ گفتند که آنها روز چهارشنبه حاضربودند اما امروز به دلیل بسته بودن راه ها بعضا نتوانسته اند که به تهران بیایند و ما به نمایندگی برای گرفتن پاسخ آمده ایم تا در صورت لزوم و دادن ملاقات آنها را خبر کنیم. اما آقای مرتضوی گفته است که این نامه فایده ندارد و باید هرکدام از خانواده ها که حضور دارند یک نامه جدا برای فرزند یا بازداشتی خود بنویسد و مشخصات وی و نحوه و زمان دستگیری و اینکه آیا قبلا سابقه داشته یا خیر و اینکه آیا وی یا اعضای خانواده اش در جبهه بوده اند یا خیر را در آن ذکر کنند و در پایان هم درخواست خود را از آقای مرتضوی بنویسند. خانواده ها نسبت به این جریان اعتراض کرده اند و گفته اند که آنها خواستار آزادی همه دانشجویان و بازداشت شدگان (هر32 نفر) هستند. به هرحال پس از جرو بحث برخی خانواده ها با وی قرار بر انجام این کار شده و خانواده ها بر خلاف میلشان ناچار به دادن نامه های جداگانه شده اند.
آقای مرتضوی به این خانواده ها گفته است که سریعا به آنها جواب می دهد. اما زمان مشخصی را اعلام نکرده است.
لازم به ذکر است که روز چهارشنبه، اقدام خانواده ها برای نوشتن نامه ی دست جمعی با ذکراسامی دستگیرشدگان و امضای افراد حاضر، به پیشنهاد خود آقای مرتضوی انجام شد. و منشی وی به خانواده ها اعلام کرد که آقای مرتضوی گفته اند که اکنون ازپرونده ها اطلاع دقیقی ندارد و باید در طی این چند روز جلسه ای با دیگر مسوولین بگذارد و متعهد شدند که نتیجه را روز یکشنبه (امروز) به خانواده ها اعلام نمایند. اما متأسفانه امروز هم مانند تمامی اقدامات گذشته خانواده ها هیچ جوابی نگرفتند.
علاوه بر سردواندن خانواده ها، ظاهرا مسوولین با استفاده از استیصال خانواده ها برای گرفتن خبری از فرزندانشان، اقدام به جداسازی خانواده ها و منزوی کردن آنها کرده وآنها را به پیگیریهای جداگانه وادار نموده اند.

هیچ نظری موجود نیست: