Languages

English            فارسی            Français            Deutsch

فراخوان - Proclamation

فراخوان خانواده‌های دانشجویان دستگیر شده مراسم 16 آذر سال 86
درموج دستگیری های بی‌سابقه‌ی دانشجویی در آستانه‌ی روز 16 آذر(روز دانشجو) بیش از 30 تن از دانشجویان آزادی‌خواه و برابری‌طلب دانشگاه‌های سراسرکشور بازداشت شده‌اند. شگفت این که 16 آذر که نماد مبارزه با رژیم وابسته‌ی شاهنشاهی و سلطه‌ی بیگانه بوده است از سوی جمهوری اسلامی نیز تحمّل نمی‌شود. آن چه امسال در روز دانشجو روی داد، تکرار همان صحنه‌هایی است که رژیم گذشته هر ساله در برخورد با جنبش دانشجویی ایجاد می‌کرد. گرامی‌داشت روز دانشجو سنت پنجاه و چند ساله‌ی جنبش دانشجویی ایران است و دانشجویانی که امسال به اتّهام برگزاری مراسمی ، با محوریت مخالفت با جنگ و تحریم، بازداشت شده‌اند در زمره‌ی شریف‌ترین فرزندان این آب و خاک‌اند. ما خواهان آزادی سریع و بی قید و شرط فرزندان اسیر خود هستیم.
کمیته‌ی پی جوی آزادی دانشجویان دربند

لیست اسامی امضا کنندگان فراخوان

*برای امضای این فراخوان نام خود را به آدرس seeking.committee@gmail.com بفرستید

Proclamation of the arrests on the University Students’ Day
On the threshold of the 16th of Azar (December 7) the University Students’ Day in Iran, more than 30 “Equality and Freedom-seeking Students” have been arrested. Surprisingly, 16th of Azar – the symbol of the struggle against dictatorship of the ex-imperial regime – is not tolerated by the Islamic Government either.What has happened during this ceremony – the main pivot of which was the opposition to war and sanction – is the repetition of the same scenes of the previous government.The commemoration of the University Students’ Day is the tradition of more than 50 years and the ones who have been arrested this year are the most honest children of our country. We want the unconditional and immediate release of our captivated students.
Seeking Committee for the Freedom of the University Students
to sign the petition send an email to the following address : seeking.committee@gmail.com *
Appel
Au seuil du 16 Azar (le 7 décembre), journée de commémoration des mouvements étudiants en Iran, plus de 30 activistes étudiants intitulés "partisans de l'égalité et la liberté" ont été arrêtés. Fait surprenant, 16 Azar, le symbole de la lutte contre la dictature impérial, n'est pas toléré par le gouvernement islamique non plus. Ce qui s'est-il passé au cours de cette cérémonie est la répétition des mêmes scènes de répressions qu'au temps de l'ancien régime. La commémoration de la journée des mouvements étudiants est une tradition de plus de 50 ans chez les libertaires de notre pays et ceux qui ont été arrêtés cette année sont les enfants les plus honnêtes de celles-ci. Nous demandons la libération immédiate et inconditionnelle de nos étudiants captivés.
Comité pour la libération des étudiants emprisonnés.
Signer la pétition en envoyant un mail à : seeking.committee@gmail.com

Familien der wegen Studententag am 07.12.2007 verhafteten Studenten biten um Unterstüzung
Vor dem Studnetentag am 07.12 sind über 30 Studenten, die für Freiheit und Gelichheit kämpfen, überall in Iran und während beispielosen Aktionen der Sicherheitskräfte, verhaftet worden.
Unglaublich! Der Studenttag, ein Symbol der Kampfes gegen das Schah-Regime, wird von der Islamischen Republik nicht geduldet!
Die Aktionen gegen die Studenten in diesem Jahr sind Widerholungen der Razzien gegen Studenten in der Schah Zeit.
Sie über 50 Jahren wird dieser Tag in Iran gefeirt. Die in diesem Jahr verhafteten Studenten wollten Versammlungen veranstalten und ihre Ablehnung gegen “Krieg und Sanctionen“ laut machen.
Sie gehören zu den ehrlichsten Kinder dieses Landes.
Wir verlangen die baldige und bedingslose Freilassung unserer inhaftierten Kinder.
freilassungsuchende Kommittee für verhaftete Studenten
Um diese Liste unter zu schreiben,Schiken Sie eine E-mail an : seeking.committee@gmail.com

This Weblog is HACKED by Hezbollah

بسم الله القاصم الجبارين
اي دشمن حق ما دلير و حق پرستيم
برگرد تا سربند يا زهرا نبستيم


اين وبلاگ به همراه آدرس ایمیل seeking.committee@gmail.com پس از عمليات جهاد مجازي هک شد!


اين عمليات مجازی تقديم مي شود به روح پاك و مقدس شهيد عماد مغنيه از فرماندهان ارشد حزب الله كه توسط نيروهاي صهيونيستي به شهادت رسيدند.


جبروتهم تحت اقدام حزب الله
عظمت انها زير گام هاي حزب الله است


تمدید قرار بازداشت مهدی الهیاری

در پی تماس مهدی الهیاری با خانواده اش، وی اعلام کرد که قرار بازداشت وی تمدید شده است. پس از گذشت 67 روز از بازداشت وی، زمانی که خانواده ی وی در انتظار اعلام وثیقه بودند در کمال ناباوری قرار بازداشت مهدی تمدید شد.

تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه برای سعید حبیبی

پس از گذشت 72 روز بالاخره سعید حبیبی با تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه ی 150 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.
آزادی وی را به خانواده ی او و تمامی همراهان که از تلاش برای آزادی این دانشجویانِ آزادی خواه و برابری طلب فروگذار نبودند تبریک می گوییم.

تماس مجدد امین قضایی با خانواده

پس از نا امیدی خانواده امین قضایی از ملاقات فرزندشان در روز دوشنبه ( روز ملاقات بند 209) وی با خانواده اش تماس گرفت و خبر از سلامتی خود داد. ولی هم چنان خانواده ها در نگرانی از وضعیت فرزندانشان به سر می برند، و خواستار ابتدای ترین حقوق مدنی یعنی داشتن ملاقات و حق داشتن وکیل را برای آنان می باشند.

بی خبری از وضعیت مرتضی اصلاحچی

علی رغم تلاش های خانواده ی مرتضی اصلاحچی، آنان هنوز موفق به کسب خبری از فرزندشان نشده اند.

گزارشی از پی گیری خانواده های دانشجویان دربند

خانواده های 7 تن از دانشجويان بازداشتی دور دوم ، روز شنبه 13بهمن ماه با مراجعه به ساختمان مجلس و پافشاری جهت ملاقات با يکی از اعضای کميسيون امنيت مجلس ،سرانجام موفق به ديدار آقای محمدی رييس کميسيون امنيت مجلس شدند.

آقای محمدی پس از شنيدن وضعيت پروندها و دانشجويان ،قول پيگيری پرونده را شخصاً از طرف خودشان به خانواده ها دادند.

همچنين روز يکشنبه 14بهمن ماه خانواده های 11 تن از دانشجويان با نوشتن نامه ايی به رييس قوه قضاييه ،آيت الّله شاهرودی وسخنگوی دولت آقای جوادینيز خواستار توجه آنها به پرونده ها و تسريع روند آزادی فرزندانشان شدند، و با تاکيد بر اينکه رقم های تعيين شده برای وثيقه های قبلی بسيار چشمگير بود و اکثراً خارج از توان خانواده ها می باشد ، خواستار کاهش رقم اين وثيقه ها در حد پرونده های دانشجويی(نه جنايی) شدند.

که البته پس از گذشت حدود یک هفته هنوز جوابی دریافت نکرده اند.

تعیین وثیقه برای سعید حبیبی

بالاخره بعد از بیش از 2 ماه بازداشت، قرار وثیقه ی 150 میلیون تومانی برای سعید حبیبی مقرر شد.

آزادی مهدی گرایلو

مهدی گرایلو دیروز چهارشنبه 17/11/86 پس از تحمل 66 روز حبس با تودیع وثیقه 100 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد. مهدی گرایلو فارغ التحصیل فیزیک دانشگاه صنعتی شریف و دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه تهران روز 11 آذر ماه و در آستانه مراسم 16 آذر در هنگام خروج از منزل دستگیر و به زندان اوین منتقل شده بود.
آزادی وی را به خانواده بزرگوارش تبریک گفته و امید واریم که سایر عزیزان دربند نیز به زودی آزاد شوند.

لیست امضا کنندگان فراخوان خانواده های دانشجویان دربند به روز شد

با عرض پوزش از تمامی حمایت کنندگان فراخوان خانواده های دانشجویان دربند از تاخیردر ارسال اسامی جدید، لیست اسامی حمایت کنندگان مجدداً به روز شد.

ممانعت از همراهی خانواده های دانشجویان آزاد شده با خانواده های دانشجویان دربند

تعدادی از خانواده های دانشجویانی که چندی پیش با قید وثیقه اززندان آزاد شده بودند برای دلجویی با خانواده های دانشجویان دربند در روز ملاقات(11/15) به زندان اوین مراجعه کردند و در آن جا مورد بازخواست نیروهای امنیتی قرار گرفتند. ایشان پس از مدتی از سالن ملاقات اخراج شده واز مراجعه مجدد به سالن ملاقات منع شدند.

تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه برای نادر احسنی

بالاخره پس از 65 روز نادر احسنی با تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه ی 100 میلیونی از زندان اوین آزاد شد.
آزادی او را به خانواده ی او و به تمام همراهان خانواده ها در پی گیری و حمایت برای آزادی دانشجویان دربند تبریک می گوییم.

عدم توانایی در تامین وثیقه برای سعید آقام علی

پس از گذشت 3 هفته از تعیین وثیقه ی سعید آقام علی، خانواده ی وی هم چنان در پی یافتن وثیقه برای فرزندشان می باشند. متاسفانه آنان تا کنون موفق به تامین وثیقه نشده اند و فرزندشان هم چنان در زندان به سر می برد. مبلغ وثیقه ی سعید 100 میلیون تومان می باشد.معلوم نیست خانواده های دانشجویانی که بیشترشان اجاره نشین می باشند باید چنین مبالغ هنگفتی را از کجا تامین کنند. این مبالغ تنها قابل دسترس قشر خاصی از این جامعه می باشد نه آن تعداد انبوهی که با مشکلات روزمره ی اقتصادی دست به گریبان هستند.

تعیین وثیقه برای یکی دیگر از دانشجویان

بالاخره پس از 64 روز برای مهدی گرایلو قرار وثیقه ی 100 میلیون تومانی تعیین شد. خانواده ی وی در تلاش برای تامین این قرار می باشند.

ممنوع الملاقات بودن امین قضایی

امین قضایی پس از 21 روز هم چنان ممنوع الملاقات می باشد. این امر باعث نگرانی بسیار زیاد خانواده ی وی می باشد. معلوم نیست به چه علت دانشجویان بازداشتی از ابتدایی تری حقوق مدنی یعنی داشتن وکیل و ملاقات با خانواده هایشان محروم می باشند.

ملاقات تنی چند از دانشجویان با خانواده هایشان

دوشنبه 11/15 بالاخره تنی چند از دانشجویان پس از 21 روز موفق شدند با خانواده های خود ملاقات کنند تعدادی برای اولین بار و دو نفر از آنها برای بار دوم :
1- آناهیتا حسینی
2- بیتا صمیمی زاد
3- بیژن صباغ
4- محمد پورعبدالله
5- سروش دشتستانی
6- سروش ثابت
7- علی کانطوری
و تعدادی دیگر از دانشجویان بازداشت شده سری اول نیز با خانواده های خود ملاقات کردند:
1- مهدی الهیاری
2- مهدی گرایلو
3- بهروز کریمی زاده
4- سعید آقام علی

حمایت اتحادیه دانشجویان ایتالیا از فراخوان آزادی دانشجویان دربند

By means of this letter I would like to express the support of Unione drgli
Studenti, the Italian School Students Union, to the petition
for the release of the imprisoned students in Iran.
It is our committment to unite all students in the world and fight for peace,
justice, equality and the right to education.

Valentina Giorda
International coordinator
National Board
Unione degli Studenti
بدین وسیله مایلم حمایت اتحادیه دانشجویان ایتالیا را نسبت به فراخوان آزادی دانشجویان دربند ایرانی اعلام دارم. ما متعهدیم دانشجویان سراسرجهان را در مبارزه برای صلح، آزادی، برابری و حق تحصیل متحد سازیم.

والنتینا جیوردا
مدیر بین الملل
اتحادیه دا نشجویان ایتالیا

تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه برای مجید اشرف نژاد

روز چهارشنبه مجید اشرف نژاد با تبدیل قراربازداشت به قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد.
امید که تمامی دانشجویان دربند به زودی آزاد شوند.

تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه برای تعدادی دیگر از دانشجویان

کیوان امیرالیاسی و علی سالم وعلی کلایی و صدرا(یاسر) پیرحیاتی با تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه از زندان آزاد شدند.

آزادی این عزیزان را به خانوادها یشان و تمامی همراهان برای آزادی دانشجویان دربند تبریک می گوییم.